Nationaloperans amfiteater / Philippe Morvan: Ring[z]

Nationaloperans amfiteater
Philippe Morvan: Ring[z]

Philippe Morvans Ring[z] har fått sin inspiration av den plats där verket ursprungligen genomfördes: den historiska amfiteatern Trois Gaules från år 19 AD i Lyon, Frankrike.  Verket visades första gången år 2012 vid ljusevenemanget Fête des Lumières.

Verket handlar om styrka och dess inverkan på publiken. Formen är en cirkel, en central form i amfiteatern, som för tankarna till en historisk värld av symboler, kulturer, vetenskap och religioner. Verket tillämpar cirkelns berättande möjligheter, utan varken början eller slut.

Till verket hör ett ljudlandskap av Shenyan Hou, som illustrerar ljusets berättelser. Verket består av 180 ljuskällor och fyra animationer som utgör en hypnotisk loop. Verket stöds av Franska institutet i Finland.

Verket ses bäst från amfiteaterns läktare. 

Förevisningstid: Dagligen kl. 17-22

Franska Philippe Morvan är en visuell designer som har specialiserat sig på att skapa konst- och scenbelysning i stadsrum, som parker, torg och ljusfestivaler. Morvans erfarenhet av stora film-, cirkus- och teaterproduktioner har lärt honom att verka som en del av samfundet. Många av hans ljusverk har uppkommit i samarbete med lokalbefolkningen och studenter. Morvan anpassar alltid sina verk efter det tillgängliga rummet, för att överraska publiken.

Ring[z] är en fortsättning på Morvans verk som bygger på cirkelns formspråk. Morvans verk Cosmogole på Operans amfiteater vid Lux Helsinki 2013 banade väg för det kommande verket.

Tillbaka till toppen