Partner 2014

PARTNER

Helsingfors Energi - Föregångare inom energieffektivitet

Helsingfors Energi är föregångare inom energieffektivitet och ett av Nordens viktigaste energibolag. Vi betjänar cirka 400 000 kunder i Finland och vårt fjärrvärmenät täcker över 90 % av värmebehovet i Helsingfors.Vårt mål är en kolneutral energiproduktion fram till 2050.

Vi producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla energieffektivt med en verkningsgrad på över 90 %, som är bland de högsta i världen. Inom fjärrvärmeproduktionen utnyttjar vi spillvärme från avloppsvatten och inom fjärrkylan havsvatten. I vår verksamhet som fokuserar på hållbar utveckling ingår avgiftsfri rådgivning om energianvändning.

Läs mer om Helsingfors Energis verksamhet, produkter och tjänster här: www.helen.fi

 

Hufvudstadsbladet

Under 150 år har Hbl förklarat samhället omkring oss. Vi har skrivit om de händelser och människor som lämnat spår i historien.  Utan det arbete som journalisterna gör skulle avtrycken vara mycket svagare. Därför försvarar journalistiken sin plats i samhället i dag såväl som i morgon. När Hbl är som bäst lämnar också vi ett avtryck i både samtiden och våra läsare.
www.hbl.fi

 

Red Green Blue RGB Oy

www.rgb.fi

 

I SAMARBETE MED

Penningautomatföreningen RAY

Nästan hälften av finländarna spelar RAY:s spännande och underhållande spel. Intäkterna från spelverksamheten används i sin helhet till att främja välfärd. Varje dag delar vi ut över en miljon euro till viktigt hjälparbete. Samspelet mellan spelarna, partnerna, organisationerna och de hundra tusentals volontärerna skapar välfärd på ett unikt sätt.
www.ray.fi


 

 

MED STÖD AV

Kabelfabriken

www.kaapelitehdas.fi

Museet för nutidskonst Kiasma

www.kiasma.fi

Franska institutet i Finland

www.france.fi